Nový občanský zákoník přinesl i zrušení předkupního práva. Co je jinak?

Nový občanský zákoník přinesl i zrušení předkupního práva. Co je jinak?
05. 08. 2020

S novelou občanského zákoníku, č. 163/2020 Sb., došlo s účinností od 1. července 2020 k zásadním změnám v oblasti soukromého práva. Jednu z těch nejvýznamnějších představuje zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Převody nemovitostí jsou nově jednodušší, ovšem pro spoluvlastníky tím vyvstávají i určitá rizika.

Předkupní právo v minulosti

Předkupní právo bylo historicky neodmyslitelnou součástí českého právního řádu. To se změnilo v roce 2014, kdy nový občanský zákoník předkupní právo notně omezil. Razantní zásah do vypořádání mezi spoluvlastníky vzbudil značnou nevoli, novela platná od 1. ledna 2018 proto předkupní právo obnovila. Tato legislativa však bohužel v některých případech značně komplikovala prodej a nákup nemovitostí.

Doposud obecně platilo, že při záměru prodat podíl na nemovitosti je nutné odkup primárně nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Potíže nastávaly typicky při prodeji bytové jednotky spolu s garážovým nebo parkovacím stáním. Majitel totiž vlastnil jen spolupodíl na garážovém stání nebo pozemku parkovacího stání. V rámci vypořádání spoluvlastnického práva tak musel při prodeji bytu nabídnout stání všem ostatním spoluvlastníkům. Ti pak měli celé 3 měsíce na vyjádření, dříve se prodej nemohl uskutečnit.

 

Předkupní právo dle nové legislativy

Novela občanského zákoníku, kterou prezident podepsat 3. dubna a v platnost vstoupila 1. července 2020, měla původně napravit některé nelogické případy při prodeji nemovitostí, zejména související se spoluvlastnictvím garážových a parkovacích stání, sklepů, pozemků, příjezdových cest apod. Ve finále se stav navrátil do let 2014 až 2017. Fakticky došlo ke zrušení předkupního práva, s výjimkou podle § 1124:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

 

Výhody a nevýhody spoluvlastníků

Až na výjimku v podobě dědictví předkupní právo od  1. července 2020 neexistuje. Dochází ke zrychlení a zjednodušení procesů při prodeji nemovitostí ve spoluvlastnictví, nový stav však má i své stinné stránky. Spoluvlastník nyní může převést svůj podíl na nemovitosti na třetí osobu prakticky bez vědomí ostatních spoluvlastníků.

Vypořádání předkupního práva omezovalo tříštění vlastnických práv k nemovitostem. Čím méně spoluvlastníků, tím snazší je jejich vzájemná domluva, například v oblasti správy nemovitosti. Do budoucna se tak dají očekávat dodatečné legislativní úpravy, které by nějakým způsobem práva na prioritní odkup podílu nemovitosti ve spoluvlastnictví obnovovaly.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.