Sochy ve městě: Praha jako velkolepá galerie pod širým nebem

Sochy ve městě: Praha jako velkolepá galerie pod širým nebem
27. 07. 2022

Nejenom věží, Praha je také plná soch, sousoší a pomníků. Ty z české metropole dělají rozsáhlou galerii pod širým nebem, ve které se našlo místo pro hodnotná umělecká díla všech epoch. Historické skvosty jako barokní sochy na Karlově mostě, ikonickou sochu sv. Václava na Václavském náměstí z roku 1912 nebo pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí z roku 1915 doplňuje i široký soubor uměleckých děl z období socialismu. Nechybí ani současné umění.

Galerie hlavního města Prahy

Více než dvě stovky děl na veřejných prostranství spadá pod správu Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Zahrnuje exponovaná díla jako sochy na Karlově mostě, ale i moderní plastiky, např. Domy syna a matky Johna Hejduka, připomínající památku Jana Palacha na Alšově nábřeží, pomník Sira Nicolase Wintona Pro dítě Kenta Flora na Hlavním nádraží nebo třeba novou instalaci Davida Černého První punkový pomník U Johna Debila na Praze 6.

Všechna díla na jednom místě

V rámci programu Umění pro město nabízí GHMP také mapu a souhrnný katalog umění ve veřejném prostoru metropole. Další veřejná databáze Sochy a města představuje výstup projektu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Na více než čtyřech tisících záznamech prezentuje sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky, sgrafita či nástěnné malby, které vznikaly od 50. let do konce 80. let 20. století nejenom v Praze, ale ve městech celého socialistického Československa.

„V socialistickém období vzniklo z veřejných peněz více než 30 tisíc uměleckých děl pro interiéry i exteriéry novostaveb úřadů, škol, zdravotních a nákupních středisek, zemědělských družstev nebo jako výzdoba prostor panelákových sídlišť,“ uvedla Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. z Katedry humanitních věd Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Dokumentaci „monumentálního sochařství“ nebo „čtyřprocentního umění“ se věnuje i projekt sochaře Pavla Karouse Vetřelci a volavky.

Symbol nové éry

Paragraf nařizující věnovat umění při stavbě veřejné budovy 4 procenta rozpočtu byl zrušen v roce 1991, přesto umělecká díla zůstala součástí městských prostranství. Zatímco budovatelské sochy po revoluci mizely, začaly se objevovat nové umělecké instalace. Již v roce 1991 byl například na Letné instalován Stroj času, dnes jedna z dominant Prahy. Původně mělo jít o dočasnou instalaci, ale Letenské sady zdobí až do současnosti. 31 let dlouhá historie spojuje Metronom s PSN, která vznikla jako Pražská správa nemovitostí právě v roce 1991.

Kineticko-sochařský objekt Vratislava Nováka, symbol nové éry, se v roce 1995 dokonce dostal do portfolia exkluzivních nemovitostí PSN. Je jedním z uměleckých objektů veřejného prostoru v soukromých rukou, také nedílnou součástí loga PSN.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.