Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o voucher do restaurace Ginger & Fred v Tančícím domě

 1. Pořadatel soutěže

  1. Pořadatelem soutěže je společnost PSN s.r.o., IČO: 170 48 869, se sídlem Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1671 (dále jen „pořadatel“). Soutěž probíhá na facebookovém profilu PSN na adrese www.facebook.com/psn.cz/

  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

  3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu do soutěže.

 1. Místo a doba konání soutěže

  1. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 21. 9. 2021 do 28. 9. 2021 (dále jen „doba konání soutěže“).

 1. Účastnící soutěže

  1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18ti let s trvalým pobytem a kontaktní adresou pro doručování na území České republiky.

  2. Účastník se může soutěže účastnit pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

  3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  4. Pořadatel je oprávněn průběžně kontrolovat naplnění veškerých pravidel a podmínek soutěže, přičemž má rovněž právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího, který nedodržel pravidla a podmínky soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem nebo byl z této činnosti podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení soutěžícího je konečné.

 1. Pravidla a průběh soutěže

  1. Pro účast v soutěži je nezbytné splnit následující podmínky:

   • být fanouškem facebookového profilu PSN,

   • dát „to se mi líbí“ soutěžnímu příspěvku umístěného na FB stránce pořadatele,

   • napsat komentář pod soutěžní příspěvek se správnou odpovědí na soutěžní otázku.

  2. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

  3. Každý soutěžící se může účastnit této soutěže pouze jednou, přičemž porušení tohoto ustanovení může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže.

  4. Výherce bude náhodně vylosován z komentářů obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku. Výhrou v této soutěží je voucher v hodnotě 500 Kč na útratu do restaurace Ginger & Fred v Tančícím domě (dále jen „výhra“).

  5. Výherce bude kontaktován do 24 hodin od skončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook, a to vložení komentáře pořadatele pod soutěžní komentář nebo jiným vhodným způsobem. Za účelem získání výhry bude výherce vyzván k zaslání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) za účelem předání výhry. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 48 hodin od jejich požádání pořadatelem, výhra propadá a soutěžící na ni ztrácí nárok.

  6. Výhra bude předána osobně nebo zaslána na adresu sdělenou výhercem.

  7. Na výhru nevzniká právní nárok.

 1. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

  1. Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat osobní údaje soutěžících v rozsahu: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) kontaktní adresa, (iv.) telefonní číslo a (v.) e-mail, a to na základě oprávněného zájmu pořadatele, a to za účelem realizace soutěže, vyhodnocení soutěže a informování výherců. Soutěžící účastnící se této soutěže s tímto výslovně souhlasí. Pořadatel je oprávněn s osobními údaji soutěžících nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení nebo k jeho jiným marketingovým účelům.

 1. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Ve sporných případech si vyhrazuje pořadatel rozhodnout s konečnou platností.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně pravidla této soutěže měnit a soutěž bez dalšího uvedení před uplynutím doby konání soutěže ukončit. Aktuální znění pravidel této soutěže bude vždy uveřejněno na webových stránkách www.psn.cz.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.