Ulicemi osmičky: Praha 8 vysvětluje názvy ulic

Ulicemi osmičky: Praha 8 vysvětluje názvy ulic
24. 01. 2022

Pražské ulice nezřídka připomínají jména významných osobností, přesto zpravidla zůstává jenom u jména. Ani k těm nejznámějším ulicím si lidé bohužel často nepřiřadí konkrétní osobnost, to se však má změnit. Po vzoru dalších městských částí se i Praha 8 snaží osobnosti, podle kterých jsou pojmenovány zdejší ulice, lidem více přiblížit. V rámci projektu Ulicemi osmičky s těmito osobnosti v několika větách seznamují dodatkové tabule instalované pod tabulemi s názvy ulic.

Polozapomenutí hrdinové

Vůbec první dodatkovou tabuli na Praze 8 slavnostně odhalil místostarosta Radomír Nepil v libeňské ulici Voctářova v roce 2018. Ulice je pojmenována po posledním starostovi samostatného města Libeň. Josef Voctář (1823 – 1908) byl původním povoláním tesař, potom majitel domu. Na tabuli ve Voctářově ulici se také dočtete, že Voctář od roku 1867 nepřetržitě zasedal v obecních radách obce Libeň. Zasloužil se o povýšení Libně na město v roce 1898 a také o její připojení k Praze v roce 1901.

Mnoho ulic na Praze 8 připomíná hrdiny, kteří byli ochotni bojovat proti fašismu a zaplatit za to cenou nejvyšší. Pocházeli zpravidla z Libně, případně Vysočan nebo Karlína. Našlo se tady také mnoho lidí, kteří pomohli parašutistům po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942. Atentát se uskutečnil právě v Libni. Názvy ulic událost dodnes připomínají, mj. ulice Gabčíkova.

S protinacistickým odbojem je spojeno i jméno JuDr. Otakar Klapka (1891 – 1941). Byl to právník a poslanec, také pražský primátor. Dodatková cedule na Klapkově ulici informuje o jeho protinacistickém odboji i jeho popravě nacisty v ruzyňských kasárnách. Podobný osud měl i Josef Bojas (1901 – 1943). Působil u četnictva, kde byl jako praporčík velitelem četnické stanice ve Strančicích u Říčan. Cedule na Bojasově ulici uvádí, že byl za svou odbojovou činnost nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

 

Nejsou to jenom osobnosti

Pražské ulice bývají pojmenovány také po původních usedlostech, které tady kdysi stály. V Libni to byla například Stírka, Šutka, Bulovka nebo Palmovka. Na Palmovce je zasazena také ulice Sokolovská. Její název odkazuje na ukrajinské město Sokolovo, kde se v roce 1943 za účasti československé jednotky odehrála jedna z bitev druhé světové války. Ulice přitom byla založena již v roce 1817 jako Hlavní, v roce 1841 pak byla na počest korunovačního průvodu rakouského císaře Ferdinanda I., který tudy procházel v roce 1836, přejmenována na Královskou.

Na Palmovce je zasazen také jeden z rezidenčních projektů PSN. Jako Pilcova rezidence nabízí po zdařilé rekonstrukci komfortní byty o dispozicích 1+kk až 4+kk, navíc dvě přízemní obchodní jednotky. Dům s historií sahající až na počátek 20. století, kdy ho pro Josefa Loudu navrhla stavební kancelář Jana Pilce, se nyní díky PSN znovu probouzí do života.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.