Nový stavební zákon: Konec krize ve výstavbě je na dohled, anebo ne?

Nový stavební zákon: Konec krize ve výstavbě je na dohled, anebo ne?
31. 05. 2021

Nikdo nepochybuje o tom, že zatuhlá legislativa je jednou ze základních příčin krize ve výstavbě. S tou se Česká republika potýká dlouhodobě a bez legislativních změn se dalekosáhlé stavební řízení jednoduše zkrátit nemůže. Nový stavební zákon má být prvním krokem ke zlepšení situace, přestože jeho výsledná podoba budí rozporuplné reakce.

Stavební úřady přejdou pod stát

Současná podoba zákona, který aktuálně schválila Poslanecká sněmovna, nevyhovuje především samosprávám. Hlavním důvodem je převod stavebních úřadů na stát. Obce a města tak ztratí své současné kompetence.

Bude se vytvářet zcela nová institucionální struktura v čele s Nejvyšším stavebním úřadem se sídlem v Ostravě. Vedle Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu v Praze pak budou fungovat územní pracoviště v krajských městech a obcích dle vyhlášky Nejvyššího stavebního úřadu. Tyto krajské stavební úřady budou obsluhovány minimálně čtyřmi úředníky, zatímco nyní je 16 procent úřadů jenom s jedním úředníkem.

„Občan dostane profesionální a rychlou službu od úředníka, který bude zastupitelný, takže už se nestane, že by našel na dveřích ceduli: Pro nemoc zavřeno,“ uvádí na svém webu Ministerstvo pro místní rozvoj. Z dnešních asi sedmi set stavebních úřadů by jich mělo být po reorganizaci asi jen tři sta. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová spoléhá na to, že s novou legislativou a digitalizací odpadne úředníkům až 40 procent agendy. Právě nízká integrace digitalizace je však dle opozice jedním z problémů a také důvodů, proč zákon ve sněmovně nepodpořila.

 

Stavební povolení do 30 dnů

Stavební zákon, který by měl platit od 1. července 2023, má urychlit stavební řízení nejenom prostřednictvím nového institucionálního uspořádání. Zavádí také pevné lhůty a mechanismy pro jejich dodržování. Úřady budou mít například třicetidenní lhůtu na vyřízení žádosti o stavební povolení v případě jednoduché stavby.

Legislativa bude rozlišovat jednoduché stavby, stavby drobné, vyhrazené a ostatní. Vyjma drobných bude ke všem stavbám třeba stavební povolení. Drobné a jednoduché stavby bude přitom možné stavět svépomocí, bez odborné způsobilosti však bude muset stavebník přizvat stavební dozor. Stavby pro bydlení se neobejdou bez stavbyvedoucího. Pokud bude stavební záměr souviset s úkoly ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, stanou se tyto instituce stavebními úřady. Účastníky stavebního řízení mají být i obce, kde se má záměr uskutečnit.

 

Na řadě je Senát

Nový stavební zákon se nyní přes poslance dostal k projednání do Senátu. Oproti původní verzi zaznamenal několik zásadních změn, které ve svém komentáři zmiňuje také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Celkový výsledek však Hospodářská komora kvituje. Asociace ekologických organizací Zelený kruh nebo Český národní komitét ICOMOS ho naopak ostře kritizují. Pokud se zákon vrátí ze Senátu zpět, pravděpodobně se tedy ještě dočká dalších změn.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.