Podmínky jarní akce (dále jen „akce“):

Jarní akce se koná v období od 1.4. 2020 do 31. 5. 2020 a je pořádána obchodní společností PSN s r.o., IČO: 170 48 869, se sídlem Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1671 (dále jen „PSN“).

Jarní akce spočívá v možnosti získání slevy na koupi jednotky prodávané PSN ve výši až 10 % kupní ceny (dále jen „sleva“), a to výlučně za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

O slevu vyplývající z akce mohou žádat pouze klienti, kteří uzavřou v období trvání akce s PSN rezervační smlouvu na koupi jednotky výlučně v některém z níže uvedených rezidenčních projektů PSN, případně uzavřou jinou smlouvu v období od 1.4. 2020 do 31. 5. 2020, na základě, které by následně mělo dojít ke koupi jednotky prodávané PSN danému klientovi.

Sleva se VZTAHUJE na nákup volných jednotek v těchto rezidenčních projektech:

Rezidence U Náplavky, Rezidence U Prokopa, Přípotoční 35, Rezidence Soběslavská 21, Rezidence U Negrelliho, Rezidence Opletalova, vbloku, Ortenovo náměstí 6, Rezidence U Kronikáře a Depo Grébovka.

Počáteční cena i akční cena jsou uvedeny na webové stránce www.psn.cz u každé jednotky v rezidenčním projektu, na který se akce vztahuje.

Právo uplatňovat slevu je nepřenosné.

Slevu vyplývající z akce nelze kombinovat s jakoukoliv jinou akční nabídkou či slevou poskytovanou PSN při koupi jednotky (slevy se nesčítají).

PSN si vyhrazuje právo zcela či částečně odmítnout uplatnění a poskytnutí slevy vyplývající z akce bez udání důvodu.

PSN si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

V Praze dne 30. 3. 2020

Máte dotaz?

Kontaktujte nás nebo nám pošlete svou poptávku. Těšíme se na vás.

Najděte si nové bydlení
z pohodlí vašeho domova!
Nevíte jak? rezervujte si jednotku nyní